Een hemel op aarde

Uitgeverij: Aspekt B.V., Uitgeverij
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Aantal Pagina's: 188
Afmetingen: 134x215x18
Verschijningsdatum: Januari 2009
EAN: 9789059117822
(Tijdelijk) uitverkocht

Samenvatting

Meer dan twee honderd jaar geleden vond de Franse Revolutie plaats, een revolutie waarbij Koning Lodewijk de Zestiende en zijn gemalin Marie Antoinette, alsmede duizenden edellieden, priesters en revolutionairen ter dood werden gebracht onder de guillotine, omringd door een schimpende en juichende menigte. Deze Revolutie wordt algemeen beschouwd als het begin van een nieuwe tijd, een tijd waarin democratie de plaats zou innemen van absolutisme en dictaturen en waarin de Verlichting, met een heilig geloof in het verstand en de wetenschap, religie en geloof zouden verdrijven. Veel van hun ideeën zijn werkelijkheid geworden in onze zogenaamde Westerse Wereld, maar mondiaal gezien ligt dat heel anders. Nog steeds leven er miljoenen mensen in onvrijheid onder dictaturen, nog steeds is er geen sprake van ‘gelijkheid’, zoals blijkt uit de enorme verschillen in levens- en ontplooiingskansen tussen de mensen van het rijke Noorden en die van het arme Zuiden, alsook uit armoede, ondervoeding, slechte sanitaire voorzieningen, gebrek aan scholing, medische verzorging en andere asociale toestanden. Als we dan ook nog denken aan de verschrikkingen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog die nota bene in het ‘Verlichte’ Westen zijn ontstaan, aan de gruweldaden begaan onder communistische en fascistische regimes, aan de nog overal op de wereld voorkomende oorlogen, martelingen en opsluitingen, het internationaal terrorisme, de immer aanwezige dreiging van een kernoorlog en in de toekomst wellicht oorlogen om voedsel, water en energie en de gevolgen van klimaatverandering, dan zou je kunnen gaan twijfelen aan het nut van idealen, het bestaansrecht van de mens en de zin van het leven. Een hemel op aarde probeert op een bescheiden wijze duidelijk te maken dat de wereld sinds de Franse Revolutie enorm veranderd is, en welke ideeën er zoal geopperd zijn om de wereld te verbeteren. Deze ideeën beloofden een Hemel op Aarde maar ontaardden vaak in het tegenovergestelde. Daarom ging Van Os op zoek naar gedachten die niet zozeer een alomvattend systeem beogen, maar als grondslag kunnen dienen voor een nieuwe aanpak van de huidige problematiek. Zoals hij zelf zegt: ‘Voor mij is dit een droom, voor U misschien wel een nachtmerrie, maar naar ik hoop in ieder geval een bijdrage tot discussie en verandering.’